Sabinov

Pobočka:

Kids Fun Academy – Sabinov
Partizánska 23 Bardejov
V zastúpení: Mgr. Kristián Guľaš

0918 157 037
mailto:kristian.gulas@kidsfunacademy.sk

Kids Fun Academy o.z.
Kukučínová 19/16
03101, Liptovský Mikuláš

Štatutár:
Mgr. Juraj SABOL

č. účtu: SK2911110000001436776007

Ďakuje našim sponzorom