Vranov nad Topľou

Pobočka:

Kids Fun Academy – Vranov nad Topľou
Sídlisko I 991/38
093 01 Vranov nad Topľou
V zastúpení: Mgr. Ľubica Dulovcová

0907 956 001
lubica.dulovcova@kidsfunacademy.sk

Kids Fun Academy o.z.
Kukučínová 19/16
03101, Liptovský Mikuláš

Štatutár:
Mgr. Juraj SABOL

č. účtu: SK1911110000001436776090

Ďakuje našim sponzorom