Novodobá kondičná príprava mladého futbalistu v kocke

Tento kurz je oficiálne schválený SFZ a je uznaný v rámci predlžovania trénerskej licencie.

Novodobá kondičná príprava mladého futbalistu v kocke

Čo sa naučíte

 • Ukážka diagnostiky kľúčových energetických systémov v špecifickom futbalovom prostredí.
 • Ukážka silovej prípravy v tréningovom procese žiakov.
 • Ukážka silovej prípravy v tréningovom procese žiakov.
 • BONUS 1: Kúpou kurzu získavate prístup do súkromnej podpornej skupiny, kde môžete komunikovať s ostatnými účastníkmi kurzu, ale aj so samotným autorom.

Požiadavky

Kurz môže absolvovať ktokoľvek – držitelia všetkých futbalových licencií, ale aj ľudia bez licencie.

Kurz slúži na predĺženie licencií pre trénerov SFZ: UEFA A a UEFA B licencie v rozsahu 4 hodiny.

 

Popis kurzu

Kurz “Novodobá kondičná príprava mladého futbalistu v kocke” sa skladá z troch častí, z ktorých každá ponúka pohľad na iné časti problematiky kondičnej prípravy v tréningovom procese mládeže.

1. časť: Ukážka diagnostiky kľučových energetických systémov v špecifickom futbalovom prostredí:

 • Výkonostné faktory
 • Energetická systémy
 • Prečo testujeme/ profilujeme
 • Biobanding
 • Praktická ukážka testu (VO2 Master + MOXY)

2. časť: Ukážka silovej prípravy v tréningovom procese žiakov:

 • LTAD čo chceme rozvíjať
 • Prečo silový tréning pre žiakov
 • Štruktúra silového tréningu
 • Klasifikácia silových cvičení
 • Ako rozvíjať silový tréning
 • Plyometria
 • Praktická ukážka

3. časť: Atletika v mladežníckom futbalovom tréningu:

 • Skladba atletického tréningu
 • Prepojenie atletických (koordinačných) schopností vo futbalovom zápase
 • Správna technika behu
 • Nácvik a zdokonaľovanie techniky behu
 • Rozvoj akcelerácie, rýchlosti a výbušnosti

Kliknutím na tlačídlo vás presmerujeme na stránku s ukážkou kurzu, informáciami a možnosťou zakúpiť kurz.

Ďakuje našim sponzorom