Nadpis - športové aktivity pre deti

Atletika

Štruktúra tréningového procesu v akadémii

Základné rozdelenie tréningových skupín podľa vekovej kategórie:

 • "Káčerovo" - začiatočníci (7. – 9. vek dieťaťa)
 • "Rýchla rota" - pokročilí (9. – 12. vek dieťaťa)
 • "Mladé šelmy" - atléti (12. – 15. vek dieťaťa).

Usporiadanie tréningových jednotiek počas týždňového mikrocyklu:

 • pondelok = voľno;
 • utorok = technický tréning (rozvoj silových schopností);
 • streda = voľno;
 • štvrtok = rýchlostný tréning (rozvoj rýchlostných schopností);
 • piatok = aeróbny tréning (rozvoj vytrvalostných schopností);
 • sobota = voľno;
 • nedeľa = voľno.

Tréningovú jednotku môžeme štruktúrovane opísať nasledovne:

 • rozcvička pred hlavným zaťažením (10 min – 15 min)
 • hlavné zaťaženie (40 min – 50 min)
 • zotavenie po hlavnom zaťažení (5 min – 10 min)

Najideálnejšie je, aby sa cvičenci v akadémii pred začiatkom tréningovej jednotky schádzali 10 min – 15 min. Tento čas sa dá využiť na motivovanie cvičencov do blížiacej sa tréningovej jednotky, informovanie o štruktúre a cieľoch zaťaženia a zisťovania zdravotného stavu cvičencov v akadémii.

Kontakt:

Tréner: Bc. Michal Kubovčik
0948 921 919

Tréner: Mgr. Lukáš Nemčik
0907 158 448

Koordinátor: Mgr.Juraj Sabol
0907 919 053

Atletika pre deti

Ďakuje našim sponzorom